Pillentoren – Heerlen

Op vrijdag 6 oktober 2017 werd een nieuw kunstwerk in de ‘Kweekvijver’ op de rotonde aan de Franciscusweg onthuld in het bijzijn van de kunstenaar, omwonenden en leerlingen van het Bernardinuscollege. Het werk heeft als titel “Jodium-131” van de Limburgse kunstenaar Fabrice Hermans en stelt de preventieve Jodiumverstrekking door de overheid aan de orde. Het beeld bestaat uit een stapeling van uitvergrootte pillenpotten die op het symbool van radioactiviteit drijven.

Fabrice Hermans: ‘‘Jodium wordt verstrekt door de overheid. Als je in Nederland of België naar de apotheek gaat en jodium wilt kopen lukt dat niet. Maar wel via internet…”

Bij een kernramp komt er Jodium-131 vrij. Dit is een vluchtig radioactief gas dat makkelijk over grote afstanden met de wind wordt meegevoerd en vooral door inademing een gevaar vormt. Jodium-131 stapelt zich bij inademing op in de schildklier. Daarom heb ik gekozen om een kunstwerk te maken in de vorm van een opeenstapeling van jodiumpillen potten. De jodium pillen toren is een baken van bewustwording niet alleen voor Heerlen maar voor heel Limburg en Nederland.

Het aangewezen middel om de opeenstapeling van radioactief jodium te beperken is om vooraf de schildklier te verzadigen met stabiel (niet-radioactief) jodium. Dit veronderstelt dat in geval van een kernramp de jodiumtabletten tijdig beschikbaar en bereikbaar moeten zijn voor de getroffen bevolking.

De timing van inname is essentieel. Bij een acute blootstelling is het beschermend effect maximaal wanneer de jodiumtabletten binnen een tijdspanne van zes uur voorafgaand aan de blootstelling worden ingenomen.

Worden de jodiumtabletten pas in het vijfde uur na de blootstelling ingenomen, dan daalt de effectiviteit met de helft. Een te late inname, dit wil zeggen 48 uur na de blootstelling aan radioactief jodium, kan een averechts effect hebben en de stralingsdosis voor de schildklier zelfs aanzienlijk verhogen.’’

De gemeente Heerlen voert namens de gemeenten Zuid Limburg campagne met als doel de sluiting van de kerncentrale van Tihange in België. Waar Maastricht de juridische procedure tegen Tihange voert wil gemeente Heerlen de communicatie met de burgers over deze problematiek ter hand nemen. Zo staat er bij C-Mill op de Molenberg, waar ook de internet apotheek Vitalsana is gevestigd, een zogenoemde Tihange-UIT zuil. De opdracht van kuS aan de kunstenaar heeft betrekking op de bewustwording van de mogelijke gevaren van de kerncentrale van Tihange en de maatregelen die de overheid hiervoor heeft genomen.

Zie ook:

kuS