Belvedere – Maastricht

Belvedere is een ambitieus, sterk inhoudelijk gedefinieerd en geformuleerd stedebouwkundig plan van Palmboom uit Rotterdam. Het plan grenst aan het centrum en loopt uit in de op die plek bijzondere periferie van Maastricht. Het woonblok plus aanliggende stadswoningen zijn de aanzet voor de uitvoering van het plan, Sphinx Kwartier.

Ons plan is de resultante van een complex ontwikkelingsproces van tegengestelde vragen en eisen. Door het onafhankelijk ritme van de dakopbouwen (penthouses) en van de 4-verdiepingshoge zuilen voor de gevels t.o.v. de bouwstructuur krijgt het gebouw zijn beeldmerk en karakter.