Kwadrant – Heerlen

De nieuwe ontwikkeling van een plek aan de rand van het centrum, maakt het mogelijk het stadspleintje hoek Honingmanstraat – Schinkelstraat te vergroten tot een volwaardig plein. Op deze wijze wordt het satelliet gebied van de schouwburg en het winkelcentrum het Loon, sterker bij het centrum betrokken.
De kantoor c.q. woontoren op de locatie is niet alleen een functionele ruimteverschaffing voor woningen en vierkantenmeters, maar is tevens met de geplande toren op het van Grunsvenplein en eventuele andere torens een aanzet tot verdichting, verstedelijking, verheldering en bevolking van de stad.