Woningen Vroendaal – Maastricht

De geschakelde woningen liggen in de wijk Vroendaal aan de periferie van Maastricht op relatief kleine kavels. De plek is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor het ontwerp van de villa’s.
Door de woonfuncties te vatten binnen een U-vormige monumentale, zo goed als gesloten wand, ontstaan er woningen met twee gezichten.

Gezien vanuit de wijk: gesloten met optimale privacy voor het wonen, gezien vanuit het landschap: open met zicht op dat landschap.

Door de verschuiving van de gevellijnen krijgt deze hybriditeit extra impact.