Gemeente Onderbanken – ELZC Kunstwerk

In een samenwerking tussen IBA Parkstad, gemeente Onderbanken en Eerste Limburgse Zweefvliegclub (ELZC) wordt het gebied rond het zweefvliegveld in Schinveld grondig onder handen genomen in 2017. Start van de werkzaamheden was de plaatsing van een mural op een van de loodsen van ELZC door de Braziliaanse kunstenaar Alex Senna. Wij volgden Senna gedurende drie…

Bekijk de film: Hogerop Heerlerbaan

HogerOP Heerlerbaan is de naam van de renovatie van de hoogbouwflats van Weller aan de Peter Schunckstraat in Heerlen. Bij dit project krijgen 492 woningen een nieuwe buitengevel met nieuwe kozijnen en HR++ glas, een nieuwe cv-ketel en nieuwe balkons. Ook de galerijen en centrale ruimtes worden opgeknapt.

Rollator – openbare kunst in Heerlen

Op vrijdag 26 juni werd op initiatief van kuS (Kunstencentrum Signe) en onder toezicht van ‘De Kweekvijver’ deze zes meter hoge rollator door scholieren van het Bernardinus college en ouderen uit de buurt en zorginstellingen van de MeanderGroep Zuid-Limburg in processie naar de rotonde gebracht. ‘Rollator’ is bedacht door Jules Beckers van kuS en uitgevoerd…

Heerlijk Helder Zuidkaap – Tilburg

De kreet “Heerlijk Helder” uit de Heineken slogan verbeeldt voor ons optimaal de transformatie van de flat tot “Heerlijk Helder Zuidkaap”. Waar de flat in het verleden de drager was van de Heineken reclame, maakt de flat in de toekomst reclame voor zichzelf en zijn eigenaar, mede door zijn nieuwe hoogwaardige uitstraling. De beoogde gebruikers…

Simpelveld Vennbahn – 2015

Bij station Rothe Erde in Aken begint een fietspad van meer dan 100 km door de prachtige natuur van Eifel, Hoge Venen en Ardennen via België naar Luxemburg. Het fietspad volgt het voormalige tracé van de Vennbahn, een spoorlijn waarlangs vroeger de steenkool naar de staalindustrie van Luxemburg en Noord Frankrijk werd vervoerd. Maar in…

Sint Gregorius 50 jaar

Vijftig jaar geleden werd de Gregoriuskerk in Brunssum ingewijd, een ontwerp van de vooraanstaande Duitse archtect Gottfried Böhm, die in 1986 de prestigieuze Pritzker-prijs won. Zo’n 850 jaar eerder verrees in Merkelbeek de Sint Clemenskerk, beter bekend als het Clemenskerkje. Wat is het verband tussen beide gebouwen? Lees meer…

Bestaande wijk van morgen

Kaalheide, een wijk uit de jaren zeventig, ondervindt een grondige transformatie. Er vindt een volledige herstructurering plaats met belangrijke sociale componenten. De stedenbouwkundige structuur wordt herschikt rondom de voor de toekomst te behouden bebouwing. De wijk die in Parkstad als één van de belangrijkste krimpwijken geldt wordt door sloop qua woningaantallen gereduceerd. De sloop van de witte hoogbouw flats van Bisscheroux vormt daar een belangrijk onderdeel van.